Skip to content Skip to footer

Termeni si conditii

 

Continutul publicat pe Site este furnizat numai in scop de informare si uz personal al utilizatorilor si nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, transmis sau republicat in nici un fel si cu nici un alt scop fara acordul scris la titularului Site-ului.

 

Prin accesarea Site-ului utilizatorii isi exprima acordul sa nu altereze, dezactivese, eludeze sau interfereze in orice fel cu elementele de securitate ale prezentului Site.

 

Desi incercam in permanenta sa pastram continutul cat mai actualizat, ne rezervam dreptul de a publica informatii avand doar titlu informativ, declinand orice tip de responsabilitate cu privire la eventualele erori survenite in urma accesarii Site-ului precum si cu privire la virusii si alte evenimente informatice similare ce ar putea fi transmise prin intermediul Site-ului catre calculatoarele utilizatorilor.

 

Utilizatorii renunta astfel sa urmareasca titularul in instanta cu privire la eventuale despagubiri necesare din motivele enuntate mai sus.

 

Utilizatorii isi exprima acordul de a-l despagubi pe titularul Site-ului in caz de daune, obligatii, pierderi, raspunderi, datorii sau cheltuieli ce ar putea decurge din incalcarea, in totalitate sau in parte, de catre utilizatori ai acestor Termeni de utilizare

 

 

 

 

Politica de protecţia a datelor

FLORADI PROD COM S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în desfăşurarea activităţilor auxiliare pe care le presupun activităţile sale principale care sunt reprezentate de vânzarea de produse alimentare. Datele cu caracter personal prelucrate de FLORADI PROD COM S.R.L. aparţin, de regulă, reprezentaţilor şi angajaţilor noştri şi reprezentaţilor sau angajaţilor partenerilor noştri comerciali sau instituţionali.

 

 

 

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecţie a datelor şi întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidenţialităţii acestora.

Asigurarea protecţie datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilităţile FLORADI PROD COM S.R.L. în cadrul activităţii desfăşurate pe piaţă. În acest scop, FLORADI PROD COM S.R.L. se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecţia datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

 

 

 

De asemenea, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, FLORADI PROD COM S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizează despre ele.

FLORADI PROD COM S.R.L. se asigură că angajaţii săi sunt instruiţi în mod corespunzător astfel încât să se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrărilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal.

 

 

 

În desfăşurarea activităţii, FLORADI PROD COM S.R.L. prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcţie de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul

reprezentaţilor clienţilor şi furnizorilor datele se referă la nume, prenume, funcţie, număr de telefon şi adresă de e-mail.

 

 

 

De regulă, temeiul în baza căruia FLORADI PROD COM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligaţia legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfăşurare a relaţiei contractuale sau de îndeplinirea unei obligaţii.

 

 

 

FLORADI PROD COM S.R.L. se angajează să colecteze şi să prelucreze doar datele personale care sunt necesare şi proporţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi pentru buna desfăşurare a activităţilor sale principale care sunt reprezentate de vânzarea de produse alimentare.

 

 

 

FLORADI PROD COM S.R.L. garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaţilor săi în limitele stabilite prin fişa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Nu divulgăm terţilor niciun fel de date cu caracter personal.

 

 

 

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneţi de următoarele drepturi:

 

dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteţi să ne solicitaţi, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteţi solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informaţii relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluţiona cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;

dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteţi exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteţi solicita să modificăm informaţiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. puteţi formula o astfel de cerere atunci când observaţi ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;

dreptul la restricţionare prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteţi să-l exercitaţi atunci când contestaţi exactitatea datelor, consideraţi că prelucrarea este ilegală sau vă opuneţi ştergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operaţiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;

dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteţi exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimţământul dumneavoastră sau contractul şi doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniţi condiţiile, ne puteţi transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriţi;

dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteţi să vă exercitaţi acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea şi soluţionarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiţi informări de marketing de la noi;

dreptul la ştergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligaţia să ştergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situaţii expres prevăzute de lege. Atunci când formulaţi o cerere de ştergere, vă rugăm să aveţi în vedere că ştergerea acestora poate fi un proces complex.

În toate cazurile în care nu sunteţi mulţumiţi de modul în care v-am soluţionat cererile vă puteţi adresa Autorităţi Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

 

Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea website-ului www.floradi.ro şi a prelucrarea datelor dumneavoastră, puteţi apela tel: 0269 222159.

 

 

 

În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisă, către FLORADI PROD COM S.R.L. pe adresa de e-mail office@floradi.ro, cu subiectul „Solicitare informaţii personale” sau o va transmite la adresa Str. Frigoriferului nr.3, Municipiu Sibiu, judeţul Sibiu.

 

 

 

Datele cu caracter personal prelucrate de către FLORADI PROD COM S.R.L. nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spaţiului Economic European.

 

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcţie de temeiul prelucrării şi scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi şterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

 

 

 

Orice persoană vizată poate adresa FLORADI PROD COM S.R.L. întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamaţii privind colectarea şi utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact:

 

Adresa: Sibiu, Str. Frigoriferului nr.3, judeţul Sibiu

E-mail: office@floradi.ro

 

 

Reclamaţiile, în cazul în care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă cu FLORADI PROD COM .S.R.L. pot fi adresate la:

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336

Bucureşti, România

anspdcp@dataprotection.ro

Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212

 

 

Administrator

 

Florin Ţiban